درخواست فروش سهام عدالت

لطفا شماره ملی سهام دار را به صورت کامل و بدون خط تیره وارد نمایید

تنها برای افرادی که حساب بانک ملی خود را در سهام عدالت معرفی کردند

*کد ملی

تغییر کد امنیتی

*کد امنیتی را وارد نمایید:

Loading...
نام و نام خانوادگی

لطفا نام و نام خانوادگی سهام دار را از بین گزینه های زیر انتخاب نمایید

نام پدر

لطفا نام پدر سهام دار را از بین گزینه های زیر انتخاب نمایید

شماره شناسنامه

لطفا شماره شناسنامه سهام دار را از بین گزینه های زیر انتخاب نمایید

تعهدنامه

اینجانب بدین وسیله ضمن تصدیق صحت کلیه مندرجات و موارد اعلامی زیر و مطابقت کامل با واقعیت و اسناد هویتی مربوطه، موارد زیر را اعلام، اقرار، تأیید و تعهد می‌نمایم:
1- کارگزار مجاز است سهام را به قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش آنرا دارد، به فروش رساند.
2- اینجانب اطلاع کامل و دقیق از تعداد سهام خود در شرکت های بورسی که فهرست آن را ملاحظه و رویت کرده ام و قبل از تکمیل این درخواست، تعداد سهام خود را در شرکت های سرمایه پذیر موضوع سهام عدالت که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند، بطور کامل مطالعه نموده و سفارش خود را با علم و آگاهی تقدیم می نمایم
3- کارگزار فقط می تواند 30 درصد از مجموع تعداد سهام شرکت ها با ارزش ریالی سهام متعلق به اینجانب را از موضوع سهام عدالت متعلق به اینجانب به فروش رساند.انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد، بر عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به ناظر بازار و کارگزار می دهم.
4- مدت اعتبار سفارش اینجانب تا اجرای مفاد سفارش بوده و اعلام می‏نمایم حق تغییر و لغو آن را ندارم.
5- وجوه ناشی از فروش سهام، پس از فروش از طریق کارگزار به بانک پرداخت و به حساب بانکی اینجانب واریز شود.
6- کلیه هزینه‏ های اجرای سفارش اعم از کارمزدها و مالیات فروش و حق‏العمل‏کاری (کارمزد) بانک، برعهده اینجانب بوده و اجازه می‏دهم از محل مبالغ ناشی از فروش سهام کسر شود.
7- اینجانب حق هرگونه اعتراض درخصوص سهام انتخابی برای فروش به‏موجب این درخواست، زمان فروش سهام و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهام یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه‏های قانونی کسر شده برای فروش سهام را از خود سلب و ساقط می‏نمایم.

شرایط و قوانین را قبول دارم
تایید اطلاعات وارد شده
نام و نام خانوادگی:
نام پدر :
كد ملی:
شماره شناسنامه:
درصورت تایید اطلاعات فوق، کلید تایید در غیر اینصورت اصلاح را انتخاب کنید.
تغییر کد امنیتی

*کد امنیتی را وارد نمایید:

اطلاعات کاربری
موبایل:
شماره شبا :

*کد فعالسازی

02:00
اطلاعات با موفقیت ارسال شد
شماره پیگیری:
نام و نام خانوادگی:
نام پدر :
كد ملی:
شماره شناسنامه:
موبایل:
شماره شبا :