فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. برنامه نویس وب

برنامه نویس وب

 

مسلط به مفاهیم Object Oriented و Clean code
• مسلط به توسعه برنامه های مبتنی بر C# ,EF ,ORM , MVC ,Web Api).NET)
• مسلط به پیاده سازی RESTful APIs
• آشنایی با مفاهیم رمزنگاری 
• آشنایی با (multi-threaded applications, threads, locking)
• آشنا به (Relational databases (SQL server
• سابقه کار با HTML, CSS, JS
• آشنا به JavaScript frameworks
• باهوش، مستعد، منضبط و چابک
• توانایی درک مسئله و ارائه راه حل
• توانایی کار تیمی، متعهد و مسئولیت پذیر
• توانایی مستندسازی

- حداقل 3 سال سابقه مرتبط