فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. کارشناس فروش حضوری

کارشناس فروش حضوری

شرح شغل و وظایف :

- بازاریابی و جذب مشتریان جدید در حوزه دستگاه کارتخوان در سطح شهر تهران
- مذاکره و تعامل با مشتریان
- حفظ و نگهداشت مشتریان
 - پایش بازار و ارائه گزارش فعالیت و پیشرفت بازار و مشتریان

دانش تخصصی و مهارت های مورد نیاز: 

- دارای روابط عمومی بالا

- آشنایی با اصول و فنون مذاکره حرفه ای 

-آشنایی با مفاهیم فروش و بازاریابی

- مسلط به نرم افزارهای آفیس

سابقه کاری مورد نیاز:

سابقه کار فروش و بازاریابی ( با اولویت فروش حضوری )