فراخوانی فراخوانی ...
 1. فرصت های شغلی
 2. کارشناس مدیریت محصول

کارشناس مدیریت محصول

یک کارشناس مدیریت محصول در شرکت پرداخت الکترونیک سداد مسئول این است که اطمینان حاصل کند محصول در اختیار، نیازهای مخاطبان هدف را به خوبی تأمین کند. به این منظور کارشناس مدیریت محصول می بایست عملکرد فیچرها و خدمات ارائه شده در محصول از جنبه های مختلف را به طور منظم زیر نظر گرفته، اهداف جذب مشتری و استفاده از آنها را مشخص کرده، علل رسیدن/نرسیدن به اهداف را زیر نظر گرفته و راهکارهای مختلفی جهت نیل به عملکرد مطلوب مشتریان در محصول را ارائه نماید. این راهکارها ممکن است به توسعه فیچرها یا محصول جدید (توسط خود شرکت و یا همکاری و عقد قرارداد با سایر شرکای تجاری) منجر شده، یا در قالب مجموعه ای از فعالیت های تشویقی / ترویجی (Promotions) و یا هر فعالیت خلاقانه دیگر مطرح شود. همچنین مدیر محصول می بایست با رصد مستمر، به شرایط صنعت و بازار و تغییر و تحولات آن واقف باشد.

مسئولیت ها و وظایف :

 • آگاهی از نیازها و خواسته های مشتریان محصول مورد نظر؛
 • ترسیم اهداف و شاخص های عملکردی محصول به طور کلی و به ازای هر فیچر و اطمینان از انجام اقدامات مورد نیاز جهت نائل شدن به آنها؛
 • ترسیم نقشه توسعه محصول و هماهنگی با واحدهای زیربط جهت ارائه آنها؛
 • ارائه برنام های بازاریابی محصول و کسب اطمینان از نائل شدن به اهداف؛
 • نظارت مستمر بر شاخص های عملکردی محصول و ارائه گزارش های ادواری؛
 • بررسی اقدامات رقبا، وضعیت بازار، تغییر تحولات نوآورانه و ارائه گزارش های ادواری؛
 • ارائه طرح های توسعه محصول، مطابق با نیاز مشتریان و نیز نقشه توسعه محصول؛
 • همکاری با واحدهای ذیربط (مانند معاونت فناوری اطلاعات و ...) جهت اطمینان از توسعه محصول یا فیچر در زمان مناسب؛
 • تعامل با شرکت های ارائه کننده خدمات مختلف، جهت عقد قرارداد، ارائه سرویس و نظارت بر عملکرد ایشان در بستر محصول؛
 • ارائه راهکارهای ترویجی/تشویقی جهت هدایت مشتریان به استفاده بیشتر از محصول؛
 • انجام تحلیل های مختلف در خصوص عملکرد محصول؛

 

مهارت های مورد نیاز:

 • مدرک تحصیلی ترجیحاً مرتبط با رشته های مدیریت یا مهندسی صنایع (یا دارای سابقه کاری مرتبط با مدیریت محصول)؛
 • آشنایی با فرآیندهای توسعه محصول جدید و نگارش پروتوتایپ یا وایرفریم؛
 • آشنایی با تجربه مشتری؛
 • آشنایی با برنامه بازاریابی (Marketing Plan
 • آشنایی با طرح های تشویقی/ترویجی خلاقانه جهت افزایش میزان فروش محصول؛
 • آشنایی نسبی با دیجیتال مارکتینگ؛
 • دارای روحیه انجام کار تیمی؛