فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. پشتیبان فنی کارتخوان

پشتیبان فنی کارتخوان

 

آشنایی با مبانی کامپیوتر

آشنایی با نرم افزارهای آفیس

دارای روابط عمومی بالا