فراخوانی فراخوانی ...
  1. فرصت های شغلی
  2. کارشناس تعمیرات

کارشناس تعمیرات

- آشنایی با مبانی الکترونیک و توانایی کار با ابزار تعمیرات(هیتر، هویه و نقشه خوانی ،تعویض IC)

- توانایی تعمیر ، عیب یابی و تحلیل بردهای الکترونیکی

- آشنایی با نرم افزارهای Office

- حداقل 2 سال سابقه مرتبط