فراخوانی فراخوانی ...
 1. فرصت های شغلی
 2. برنامه نویس ارشد Back-End

برنامه نویس ارشد Back-End

 • آشنا با مفاهیم پرداخت و بانکی
 • آشنا به متدلوژی‏های تولید نرم افزار
 • توانایی راهبری پروژه های نرم افزاری
 • مسلط به توسعه برنامه های مبتنی بر .NET (C# ,EF ,ORM , MVC ,Web Api)
 • مسلط به مفاهیم Object Oriented, Design Patterns
 • مسلط با SQL Server Programming
 • آشنا با HTML, CSS, JavaScript
 • مسلط با نرم افزارهای Source Control
 • آشنا با مفاهیم رمزنگاری
 • آشنا با مفاهیم رمزنگاری
 • حداقل 6 سال سابقه کار
 • توانایی درک مسئله و ارائه راه حل