فراخوانی فراخوانی ...

فرصت های شغلی شرکت پرداخت الکترونیک سداد

کارشناس فروش و ارتباط با مشتریان (تجاری ، خرد)
فروش/بازاریابی/تبلیغات/روابط عمومی
کارشناس فروش حضوری
فروش/بازاریابی/تبلیغات/روابط عمومی
کارشناس مدیریت محصول
فروش/بازاریابی/تبلیغات/روابط عمومی
برنامه نویس Back-End
توسعه نرم افزار/برنامه نویسی
برنامه نویس وب
توسعه نرم افزار/برنامه نویسی
SOC Specialist
شبکه/امنیت/زیرساخت/پشتیبانی سخت افزار
کارشناس تحلیل و طراحی
توسعه نرم افزار/برنامه نویسی
پشتیبان فنی کارتخوان
پشتیبانی/امور مشتریان
کارشناس تعمیرات (شیراز)
فنی و تعمیرات
کارشناس تعمیرات (اصفهان)
فنی و تعمیرات
کارشناس تعمیرات(اهواز)
فنی و تعمیرات
Software Security
شبکه/امنیت/زیرساخت/پشتیبانی سخت افزار
ISMS Specialist & Auditor
شبکه/امنیت/زیرساخت/پشتیبانی سخت افزار
InfraStructure Expert
شبکه/امنیت/زیرساخت/پشتیبانی سخت افزار
کارشناس تعمیرات
فنی و تعمیرات
برنامه نویس ارشد Back-End
توسعه نرم افزار/برنامه نویسی
برنامه نویس ارشد وب
توسعه نرم افزار/برنامه نویسی
کارشناس مرکز تماس
پشتیبانی/امور مشتریان

مزایای همکاری با پرداخت الکترونیک سداد

گروه جوان و خلاق
افزایش مهارت و تجربه
پشتوانه و اطمینان مالی
محیط دوستانه و صمیمی
ارتقا سطح دانش فردی
امکان استفاده از اماکن اقامتی
تسهیلات مالی
بیمه تکمیلی بدون سقف
امکانات ورزشی و رفاهی