فراخوانی فراخوانی ...
sadad merchant request

ثبت درخواست پذیرندگی

مدارک لازم برای ثبت درخواست کارتخوان (pos) :

(اشخاص حقیقی):

شماره حساب بانک ملی

تصویر مدارک زیر:

پشت و روی کارت ملی (متقاضی با تابعیت ایرانی) | گذرنامه و مدرک شناسایی جهت بررسی شناسه فراگیر (متقاضی با تابعیت غیر ایرانی) | قبض آب/ برق/ گاز/ تلفن جهت بررسی آدرس و کد پستی محل نصب | جواز کسب/ اجاره‌نامه/ استشهادنامه

(اشخاص حقوقی):

شماره حساب بانک ملی

تصویر مدارک زیر:

پشت و روی کارت ملی تمامی صاحبان امضا (متقاضی با تابعیت ایرانی) | گذرنامه و مدرک شناسایی جهت بررسی شناسه فراگیر تمامی صاحبان امضا (متقاضی با تابعیت غیر ایرانی) | آگهی تأسیس | آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی

برای متقاضیان با صنف "صرافی"، ارائه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی می‌باشد.

مدارک لازم برای ثبت درخواست درگاه اینترنتی (IPG):

(اشخاص حقیقی):

شماره حساب بانک ملی | نماد اعتماد الکترونیکی | سایت اینترنتی (تارگاه)

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی (پشت و رو)

(اشخاص حقوقی):

شماره حساب بانک ملی | نماد اعتماد الکترونیکی | سایت اینترنتی (تارگاه)

تصویر مدارک زیر:

کارت ملی تمام صاحبان امضا (پشت و رو) | اساسنامه | آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی |آگهی تاسیس

تصویر نماد اعتماد الکترونیکی برای متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی الزامی می‌باشد.

جهت ثبت درخواست پذیرندگی از لینک زیر استفاده کنید.