فراخوانی فراخوانی ...
sadad customer service

مرکز خدمات مشتریان

این مرکـز با 60 خط تلفـن در تمـام روزهای هفته بصورت 24ساعته پاسخگوی پذیرندگان، دارندگان کـارت و شعب بانک ملی است. مرکز تماس ما مجـهز به سامـانه ارتباط با مشتریـان (CRM) است و مشکلات گـزارش شده را در گـام نخست ضبط و ثبت کرده و به واحد مربوطه جهت رفع نقص ارجاع می دهد، سپس بر حسن انجام کارهای لازم تا آخرین مرحله نظارت می کند و در نهایت میزان رضایت مشتری در مورد خدمات عرضه شده را می سنجد.

مـزیـت

خدمات مرکز تماس ما در سراسر کشور عرضه می شود و تمام دفاتر استانی ما تحت نظارت این مرکز وظایف خود را تا حصول نتیجه نهایی، انجام می دهند همچنین جهـت سهـولت در برقراری تماس و حذف زمان انتظار، برای مشتریان خاص خطوط تماس اختصاصی در نظرگرفته شده است.

راه هـای تمـاس