صیاد ملی

 

 

مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند با استفاده از خدمت «صیاد ملی» نشان بانک، امور مربوط به چک‌های بانک ملی خود اعم از استعلام صادرکننده و گیرنده، ثبت، انتقال و تایید چک را به کمک این سرویس انجام دهند.

1. استعلام صادرکننده: 

به کمک این سرویس، کاربر با وارد کردن شناسه 16 رقمی چک صیادی بانک ملی خود و یا اسکن QR  کد درج شده روی برگه چک، می‌تواند اطلاعات مربوط به وضعیت چک (شناسه صیادی، سری و سریال چک، شبا، مبلغ، تاریخ سررسید چک، توضیحات، کد بانک، کد شعبه، نوع ارز، نوع چک، ماهیت چک و وضعیت چک) و اطلاعات دریافت‌کنندگان (نام دارنده چک، کد ملی و نوع شناسه) را مشاهده کند.

 

2. استعلام گیرنده چک:

کاربر پس از واردن کردن شناسه 16 رقمی چک صیادی بانک ملی یا اسکن QR کد برگه چک، می‌تواند اطلاعات مربوط به وضعیت چک، اطلاعات امضاکنندگان (نام امضاکنندگان و صاحب مهر شخص حقوقی) و اطلاعات دریافت‌کنندگان را مشاهده کند.

3. ثبت چک:

به‌منظور ثبت چک، کاربر بایستی اطلاعات مربوط به نام و نام خانودگی صادرکننده، شناسه چک صیادی، سری و سریال، مبلغ، تاریخ سررسید و موضوع (بابت) چک را در این صفحه ثبت کند.

پس از ثبت اطلاعات دریافت‌کننده چک (نوع شخص دریافت‌کننده، نام، نام خانوادگی و کد ملی دریافت‌کننده) کاربر می‌تواند اطلاعات مربوط به صادرکننده و دریافت‌کننده چک را مشاهده کرده که در صورت صحت اطلاعات، بایستی گزینه «تایید نهایی» را انتخاب کند.

 

4. انتقال چک:

کاربر در ابتدا شناسه 16 رقمی چک صیادی بانک ملی خود را وارد و یا QR  کد درج شده روی برگه چک را اسکن می‌کند.
در این مرحله کاربر می‌تواند اطلاعات مربوط به وضعیت چک (شامل شناسه صیادی، سری و سریال چک، کد شبا، مبلغ، تاریخ سررسید، شرح، بابت چک، کد بانک، کد شعبه، نوع ارز، نوع ، ماهیت وضعیت چک)، اطلاعات دریافت‌کنندگان (شامل نام و کد ملی دارنده چک، نوع شناسه، وضعیت انتقال، نام، کد ملی دارنده چک، نوع شناسه و وضعیت انتقال) را مشاهده کند.

در این مرحله کاربر اطلاعات مربوط به انتقال دهنده (شامل موضوع، نام و نام خانوادگی انتقال‌دهنده و توضیحات لازمه) را ثبت خواهد کرد.

در مرحله بعد کاربر اطلاعات مربوط به دریافت کننده (شامل نوع، نام، نام خانوادگی و کدملی دریافت کننده) را ثبت خواهد کرد؛ سپس می‌تواند اطلاعات مربوط به وضعیت چک (شامل شناسه صیادی، مبلغ و توضیحات چک، نام و نام خانوادگی انتقال‌ دهنده، توضیحات و موضوع انتقال) و اطلاعات دریافت کنندگان (شامل نام، نام خانوادگی و کد ملی) را مشاهده کند.
 

5. تایید چک:

کاربر پس از واردن کردن شناسه 16 رقمی چک صیادی بانک ملی یا اسکن QR کد برگه چک، می‌تواند اطلاعات مربوط به وضعیت چک،  امضاکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را مشاهده کند.

بعد از مشاهده در صورتی‌که اطلاعات نمایش داده شده درست باشد، کاربر روی گزینه «تایید چک» کلیک کرده و در غیر این‌صورت با فشردن گزینه «رد چک» باید یکی از دلایل پیش‌فرض را انتخاب کند.

دانلود اپلیکیشن ایوا

ایوا یه اپلیکیشن پرداخته که خدمات متنوعی در اختیار کاربران قرار می ده، خدماتی مثل خرید شارژ و بسته اینترنت،کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید بلیت اتوبوس، استعلام و پرداخت خلافی خودرو، اعلام موجودی، پرداخت عوارض خروج، خرید بیمه، پرداخت های سازمانی، پرداخت وجوهات شرعی و کمک به نیازمندان.

وبلاگ سداد
صفحه رسمی اینستاگرام پرداخت الکترونیک سداد
صفحه رسمی اپلیکیشن ایوا