قرعه کشی جوایز پرداخت الکترونیک سداد در اسفندماه، با تاخیر برگزار می شود

قرعه کشی 85 جایزه اسفندماه و 51 جایزه بزرگ پذیرندگان سداد به دلیل شیوع ویروس به هفته اول خرداد 1399 موکول شد. بدین ترتیب آن دسته از پذیرندگان سداد که هنوز امتیازشان به حدنصاب 100 برای …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۷ - ۱۲ - ۱۳۹۸