برنامه های پرداخت الکترونیک سداد در جهت خودکفایی در تولید پوز و نرم افزار

معاون طرح و برنامه شرکت پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به برنامه های این شرکت جهت خودکفایی در تولید پوز گفت: سداد در پی آن است تا در حوزه سخت افزار پوز به خودکفایی برسد به همین منظور …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۳ - ۱۰ - ۱۳۹۸

ممنوعیت خروج کارتخوان از کشور

شرکت پرداخت الکترونیک سداد به تمام پذیرندگان خود اعلام کرد که در راستای اجرای مقررات ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارت بر شبکه پرداخت فعالیت دستگاه های کارتخوان در خارج از …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۱۰ - ۱۰ - ۱۳۹۸