چهارمین قرعه کشی جوایز میلیونی پذیرندگان پرداخت الکترونیک سداد برگزارشد

چهارمین دوره قرعه کشی جوایز دارندگان کارتخوان های بانک ملی ایران در تاریخ 2 بهمن ماه 98 برگزار شد. شرکت پرداخت الکترونیک سداد در قرعه کشی های خود که به صورت ماهانه برگزار می شود از …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۵ - ۱۱ - ۱۳۹۸

سومین قرعه کشی جوایز میلیونی پذیرندگان پرداخت الکترونیک سداد برگزارشد

سومین دوره قرعه کشی جوایز دارندگان کارتخوان های بانک ملی ایران در تاریخ 4 دیماه 98 برگزار شد. شرکت پرداخت الکترونیک سداد در قرعه کشی های خود که به صورت ماهانه برگزار می شود از تمامی …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۸ - ۱۰ - ۱۳۹۸