سومین قرعه کشی جوایز میلیونی پذیرندگان پرداخت الکترونیک سداد برگزارشد

سومین دوره قرعه کشی جوایز دارندگان کارتخوان های بانک ملی ایران در تاریخ 4 دیماه 98 برگزار شد. شرکت پرداخت الکترونیک سداد در قرعه کشی های خود که به صورت ماهانه برگزار می شود از تمامی …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۸ - ۱۰ - ۱۳۹۸

جشنواره جوایز ویژه پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد آغاز شد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد برای قدردانی از همراهی پذیرندگان خود دور جدید جشنواره جوایز را از ابتدای مهرماه 1398 آغاز کرده است. سداد در این جشنواره هم هر ماه و هم در پایان دوره، از همه …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۴ - ۷ - ۱۳۹۸