فراخوانی فراخوانی ...

پرداخت الکترونیک سداد کارتخوان اندرویدی را به طور رایگان در اختیار کسب وکارها قرار می دهد

احتمالا برای شما هم این سؤال پیش آمده که کارتخوان موبایلی چه فرقی با کارتخوان اندرویدی دارد. اسم این دو نوع کارتخوان طوری است که آدم فکر می کند احتمالاً اینها دو اسم مختلف برای یک نوع …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۷ - ۱۲ - ۱۳۹۷