پرداخت الکترونیک سداد تولید کتاب های صوتی موردنیاز انجمن نابینایان را آغاز کرد

نشست خبری تولید کتاب صوتی برای نابینایان کشور با حضور رئیس انجمن نابینایان ایران، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و جمعی از خبرنگاران و صاحبان رسانه، صبح امروز، 28 بهمن ماه در …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۸ - ۱۱ - ۱۳۹۷