فراخوانی فراخوانی ...

پرداخت الکترونیک سداد از DAS انگلستان گواهینامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی دریافت کرد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در راستای تحقق اهداف سازمانی، عمل به رسالت خود و انجام هرچه بهتر مسئولیت های خویش در قبال ذی نفعان، موفق شد گواهینامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSE) …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۷ - ۱۱ - ۱۳۹۷