قرعه کشی جوایز پرداخت الکترونیک سداد در اسفندماه، با تاخیر برگزار می شود

قرعه کشی 85 جایزه اسفندماه و 51 جایزه بزرگ پذیرندگان سداد به دلیل شیوع ویروس به هفته اول خرداد 1399 موکول شد. بدین ترتیب آن دسته از پذیرندگان سداد که هنوز امتیازشان به حدنصاب 100 برای …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۷ - ۱۲ - ۱۳۹۸

جشنواره جوایز ویژه پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد آغاز شد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد برای قدردانی از همراهی پذیرندگان خود دور جدید جشنواره جوایز را از ابتدای مهرماه 1398 آغاز کرده است. سداد در این جشنواره هم هر ماه و هم در پایان دوره، از همه …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۴ - ۷ - ۱۳۹۸