فراخوانی فراخوانی ...

جشنواره جوایز ویژه پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد آغاز شد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد برای قدردانی از همراهی پذیرندگان خود دور جدید جشنواره جوایز را از ابتدای مهرماه 1398 آغاز کرده است. سداد در این جشنواره هم هر ماه و هم در پایان دوره، از همه …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۴ - ۷ - ۱۳۹۸