فراخوانی فراخوانی ...

جایزه بنز پذیرنده خوش شانس شرکت پرداخت الکترونیک سداد اهدا شد

مراسم اهدای جوایز شرکت پرداخت الکترونیک سداد دوشنبه 97/02/24 با حضور هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین بانک ملی ایران، شرکت داده ورزی سداد و شرکت پرداخت الکترونیک سداد در سالن حافظ بانک …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۴ - ۲ - ۱۳۹۷