فراخوانی فراخوانی ...

پرداخت الکترونیک سداد تولید کتاب های صوتی موردنیاز انجمن نابینایان را آغاز کرد

نشست خبری تولید کتاب صوتی برای نابینایان کشور با حضور رئیس انجمن نابینایان ایران، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و جمعی از خبرنگاران و صاحبان رسانه، صبح امروز، 28 بهمن ماه در …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۸ - ۱۱ - ۱۳۹۷

پرداخت الکترونیک سداد از DAS انگلستان گواهینامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی دریافت کرد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در راستای تحقق اهداف سازمانی، عمل به رسالت خود و انجام هرچه بهتر مسئولیت های خویش در قبال ذی نفعان، موفق شد گواهینامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSE) …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۷ - ۱۱ - ۱۳۹۷