فراخوانی فراخوانی ...

جوایز طرح مشارکت در بازاریابی دستگاه های کارتخوان اهدا می شود

تاریخ انتشار : ۲۲ - ۸ - ۱۳۹۶

طرح انگیزشی بازاریابی کارتخوان، ویژه پرسنل پرداخت الکترونیک سداد به پایان رسید و جوایز آن اهدا خواهد شد.

در این طرح  پرسنل شرکت از یک فروردین تا پایان شهریورماه 96، اقدام به بازاریابی برای دستگاه های کارتخوان کردند. تعداد پذیرندگانی که هر فرد توانست معرفی و جذب کند، معیار رقابت در این طرح بود.

زهرا مداحی، ربابه مرادی، هومن عزتی، میلاد میرنجاتی، اسماعیل بابائیان، داوود محمدی و آزاده خانقلی هفت نفری هستند که در این طرح توانستند از میان مشارکت کنندگان حداقل امتیاز تراکنشی مشمول جایزه را کسب کنند.

جوایز 10 الی 1 میلیون ریالی پاداش نفرات برتر در این طرح است.