فراخوانی فراخوانی ...

حمایت شرکت پرداخت الکترونیک سداد از حادثه دیدگان پلاسکو

تاریخ انتشار : ۱۲ - ۵ - ۱۳۹۶
شرکت پرداخت الکترونیک سداد برای حمایت از پذیرندگانی که درآتش سوزی ساختمان پلاسکو دچار حادثه شده اند، خسارت تمام کارتخوان های از بین رفته را دریافت نخواهد کرد.
همچنین کارتخوان های جدید به تمام این پذیرندگان تعلق می گیرد.
ساختمان تجاری پلاسکو صبح روز پنجشنبه سی ام دی ماه ۱۳۹۵دچار حریق شد و علی رغم تلاش های ماموران امدادی  به علت آتش سوزی گسترده فرو ریخت.