ممنوعیت خروج کارتخوان از کشور

تاریخ انتشار : ۱۰ - ۱۰ - ۱۳۹۸

شرکت پرداخت الکترونیک سداد به تمام پذیرندگان خود اعلام کرد که در راستای اجرای مقررات ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارت بر شبکه پرداخت فعالیت دستگاه های کارتخوان در خارج از کشور ممنوع است. بدین ترتیب در صورت استفاده از دستگاه های کارتخوان این شرکت در خارج  کشور کد ملی شخص پذیرنده در لیست سیاه قرار می‌گیرد و آن پذیرنده از دریافت کلیه خدمات پذیرندگی در شبکه پرداخت کشور محروم می شود.