بروزرسانی و بهبود تجهیزات امنیتی در سامانه های شرکت پرداخت الکترونیک سداد

تاریخ انتشار : ۹ - ۱۰ - ۱۳۹۸

شرکت پرداخت الکترونیک سداد پیرو اطلاع رسانی قبلی اقدام به بروزرسانی تجهیزات و افزایش امنیت سامانه‌های تحت وب خود می‌کند. این ارتقا که قرار بود در تاریخ 98/05/15  انجام شود به دلیل عدم آمادگی بستر فنی برخی از پذیرندگان محترم تمدید شد و به تاریخ  98/10/15 موکول گردید. بدیهی است تمام سامانه‌های تحت وب  پس از تاریخ اعلام شده، تنها از طریق پروتکل TLS نسخه 1.1 و 1.2 و Cipher suiteهای ذیل قادر به دریافت خدمات پرداخت خواهند بود. سداد از دارندگان سامانه‌های تحت وب خود تقاضا دارد تغییرات مقتضی را در وب سرویس‌های خود اعمال کنند.

فهرست سامانه‌هایی که تغییر فوق بر روی آنها اعمال خواهد گردید عبارتند از:

در صورت نیاز به هر گونه راهنمایی با شماره‌های ذیل تماس حاصل نمایید.

شماره تلفن: 22598009 داخلی 2396 و 2333