پرداخت الکترونیک سداد از DAS انگلستان گواهینامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی دریافت کرد

تاریخ انتشار : ۲۷ - ۱۱ - ۱۳۹۷

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در راستای تحقق اهداف سازمانی، عمل به رسالت خود و انجام هرچه بهتر مسئولیت های خویش در قبال ذی نفعان، موفق شد گواهینامه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی (HSE) را از شرکت DAS انگلستان دریافت کند.


شرکت پرداخت الکترونیک سداد در راستای تحقق اهداف سازمانی، عمل به رسالت خود و انجام هرچه‌بهتر مسئولیت‌های خویش در قبال ذی‌نفعان، موفق شد گواهینامه ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و انرژی (HSE) را از شرکت DAS انگلستان دریافت کند.

گواهینامه HSE سندی است که نشان می‌دهد نظام مدیریتی یک سازمان برای پیشگیری از بروز صدمات و حوادث بهداشتی، ایمنی و همچنین رعایت کلیه اصول زیست‌محیطی مطابق با الزامات تعریف‌شده عمل می‌کند.

اخذ این گواهینامه حاصل تلاش واحد سیستم‌ها و روش‌ها، معاونت طرح و برنامه، کمیته HSE (متشکل از نمایندگان معاونت‌ها و مدیریت‌های مستقل آموزش‌دیده و باصلاحیت این شرکت) و همکاری کلیه کارکنان پرداخت الکترونیک سداد است.