فراخوانی فراخوانی ...

آدرس DNS درگاه پرداخت اینترنتی شرکت پرداخت الکترونیک سداد تغییر کرد

تاریخ انتشار : ۹ - ۸ - ۱۳۹۷

شرکت پرداخت الکترونیک سداد با هدف ارائه سرویس بهتر به پذیرندگان خود، زیرساخت های درگاه پرداخت اینترنتی را به روز رسانی کرده است.

بنابراین لازم است پذیرندگان درگاه پرداخت اینترنتی این شرکت به‌منظور اجتناب از هرگونه اختلال و قطعی در سرویس پرداخت اینترنتی، آدرس DNS خود را به‌روز رسانی کنند.

لازم به ذکر است اعمال تغییرات قبل از تاریخ اعلامشده، منجر به قطع سرویس خواهدشد.

DNS درگاه پرداخت اینترنتی این شرکت به آدرس «https://sadad.shaparak.ir» از ساعت 9 صبح شنبه مورخ 97/08/12 تغییر خواهدکرد.

آدرس قدیم: 89.235.64.237 است که باید با آدرس جدید: 185.203.160.31 جایگزین شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با خدمات مشتریان 42739000-021 تماس بگیرید.