خط مشی مدیریتی

تاریخ انتشار : ۲ - ۷ - ۱۳۹۷

پرداخت الکترونیک سداد بر پایه مقررات «اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. علاوه‌براین، پرداخت الکترونیک سداد به منظور انطباق با استانداردهای جهانی مدیریت کیفی اقدام به اخذ گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی کرده است. شرکت پرداخت الکترونیک سداد اکنون دارای گواهینامه‌های‌ استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت، امنیت اطلاعات، سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات مشتریان است:

  • ISO9001:2015    گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
  • ISO10002:2014    گواهینامه رسیدگی به شکایات مشتریان
  • ISO27001:2013    گواهینامه امنیت اطلاعات
  • ISO10004:2012    گواهینامه سنجش رضایت مشتریان
  • HSE    گواهینامه سلامتی، ایمنی، محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی

 

پرداخت الکترونیک سداد خود را متعهد می‌داند منابع و امکانات لازم را برای برآورده‌ساختن الزامات این استانداردها فراهم آورد و اثربخشی برنامه خود را از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای بررسی کند.