فراخوانی فراخوانی ...

خط مشی مدیریتی

تاریخ انتشار : ۲ - ۷ - ۱۳۹۷

خط مشی مدیریتی شرکت پرداخت الکترونیک سداد. اصول ارزشی شرکت سداد. اصول مدیریتی در سداد. گواهینامه های سداد. استانداردهای شرکت سداد. ایسوهای شرکت سداد. Isoهای پرداخت الکترونیک سداد

پرداخت الکترونیک سداد بر پایه مقررات «اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. علاوه‌براین، پرداخت الکترونیک سداد به منظور انطباق با استانداردهای جهانی مدیریت کیفی اقدام به اخذ گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی کرده است. شرکت پرداخت الکترونیک سداد اکنون دارای گواهینامه‌های‌ استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت، امنیت اطلاعات، سنجش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات مشتریان است:

  • ISO9001:2015    گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت
  • ISO10002:2014    گواهینامه امنیت اطلاعات
  • ISO27001:2013    گواهینامه سنجش رضایت مشتریان
  • ISO10004:2012    گواهینامه رسیدگی به شکایات مشتریان
  • HSE    گواهینامه سلامتی، ایمنی، محیط زیست و استفاده بهینه از انرژی

پرداخت الکترونیک سداد خود را متعهد می‌داند منابع و امکانات لازم را برای برآورده‌ساختن الزامات این استانداردها فراهم آورد و اثربخشی برنامه خود را از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای بررسی کند.