فراخوانی فراخوانی ...

خط مشی سیستم های مدیریتی

: ۲ - ۷ - ۱۳۹۷

شرکت پرداخت الکترونیک سداد، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در زمینه‌هایی نظیر کارتخوان (POS)، کد دستوری موبایل (USSD) و درگاه پرداخت اینترنتی (IPG) است و بر پایه مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت «اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. پرداخت الکترونیک سداد برای بهبود مستمر فرایندهای سازمان، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت و تامین نیازهای مشتریان و سایر ذینفعان خود و همچنین به‌منظور تضمین امنیت اطلاعات مشتریان، حفظ سطح مناسب امنیت خدمات اطلاعاتی در نحوه ارائه خدمت به مشتریان و ایجاد قابلیت دسترسی، محرمانه بودن، یکپارچگی اطلاعات و استقرار سیستم‌های مدیریتی، استانداردهای ISO 9001:2015, IS0 10002:2014 ISO10004:2012, IS0 27001:2013 را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده و سرفصل‌های خط‌مشی خود را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات از طریق آموزش و مشارکت کارکنان و استفاده از فناوری‌های روز دنیا

افزایش سهم بازار از طریق تحقیق و مطالعات بازار و بازاریابی

بهبود مستمر سیستم‌های مدیریت از طریق بازنگری منظم در خط‌مشی، اهداف و فرایندها و فعالیت‌های سازمان.

تامین صحت عملکرد و قابلیت دسترسی برای نرم‌افزارها و سخت‌افزارها ، متناسب با حساسیت آنها

جلوگیری از حملات و دسترسی‌های غیرمجاز  علیـه دارایی‌های اطلاعاتی سازمان و به حداقل رساندن مخاطرات امنیتی در فعالیت‌های اطلاعاتی و ارتباطی

تامین محرمانگی، صحت و قابلیت دسترسی برای اطلاعات ، متناسب با طبقه بندی اطلاعات از حیث محرمانگی و حفظ حریم خصوصی مشتریان و سازمان

پاسخگویی مناسب به نیازهای منطقی مشتریان به‌منظور افزایش سطح رضایتمندی و  رسیدگی مناسب و به موقع به شکایات مشتریان

افزایش سطح دانش و آگاهی کارکنان نسبت به سیستم‌های مدیریتی سازمان

پایش، اندازه‌گیری و تحلیل ضعف‌ها و حوادث امنیت اطلاعات و بهبود مستمر فرایندهای امنیتی برای ارتقای اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

 مدیریت ارشد شرکت پرداخت الکترونیک سداد خود را متعهد می‌داند منابع و امکانات لازم را برای تحقق اهداف و برآورده‌ساختن الزامات این استانداردها و بهبود فعالیت‌­های خود فراهم آورد و اثربخشی آن را ازطریق بازنگری‌های دوره‌ای بررسی کند. مدیریت ارشد، نماینده خود را به‌عنوان مسئول و ناظر بر اجرای برنامه‌های مدیریتی، تعیین کرده و از همکاران عزیز انتظار دارد که با تشریک مساعی، صمیمانه در راستای اجرای برنامه‌ها و بهبود مستمر محیط کار بکوشند.