فراخوانی فراخوانی ...

کد دستوری #737*

کد دستوری (USSD) امکان خرید خدمات و محصولاتی خاص با استفاده از موبایل را فراهم می‌کند. این سامانه برای ارتباط از بستر مخابرات استفاده می‌کند و به همین دلیل، همیشه در دسترس است و هزینه یا کارمزدی برای کاربر ندارد. پرداخت انواع قبض، خرید شارژ و بسته‌های اینترنتی خدمات رایجی است که از طریق USSD ارائه می‌شوند. کد دستوری با انواع گوشی‌های هوشمند یا ساده سازگار است. این سامانه با ارسال رسید در قالب پیامک و حذف رسیدهای کاغذی و نیز نقش مؤثری که در کاهش ترددهای درون‌شهری دارد، در زمره فناوری‌های سبز قرار دارد. 

 

 

کد 737  کد دستوری پرداخت الکترونیک سداد