فراخوانی فراخوانی ...

فینال جام فوتسال 22 بهمن شرکت پرداخت الکترونیک سداد برگزار شد

تاریخ انتشار : ۳۰ - ۱۱ - ۱۳۹۶

فینال جام فوتسال 22 بهمن، ویژه پرسنل ستادی شرکت پرداخت الکترونیک سداد در تاریخ 29 بهمن ماه 96 در حضور مدیرعامل، معاونین و طرفداران تیم های فینالیست برگزار شد.

این جام با شرکت 10 تیم از معاونت های مختلف در دو گروه برگزار شد و از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. نتیجه نهایی مسابقات چنین رقم خورد که تیم طرح و برنامه الف(پاس پیشرو) به مقام سوم رسید. تیم طرح و برنامه ب( ببرهای خفته) نائب قهرمان شد و تیم پشتیبانی(فونیکس) به مقام قهرمانی دست یافت.
در مراسم اختتامیه، اعضای تیم های اول تا سوم جوایز خود را از دست مدیران ارشد سازمان دریافت کردند.