فراخوانی فراخوانی ...

فینال جام فوتسال 22 بهمن شرکت پرداخت الکترونیک سداد برگزار شد

فینال جام فوتسال 22 بهمن، ویژه پرسنل ستادی شرکت پرداخت الکترونیک سداد در تاریخ 29 بهمن ماه 96 در حضور مدیرعامل، معاونین و طرفداران تیم های فینالیست برگزار شد.

این جام با شرکت 10 تیم از معاونت های مختلف در دو گروه برگزار شد و از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. نتیجه نهایی مسابقات چنین رقم خورد که تیم طرح و برنامه الف(پاس پیشرو) به مقام سوم رسید. تیم طرح و برنامه ب( ببرهای خفته) نائب قهرمان شد و تیم پشتیبانی(فونیکس) به مقام قهرمانی دست یافت.
در مراسم اختتامیه، اعضای تیم های اول تا سوم جوایز خود را از دست مدیران ارشد سازمان دریافت کردند.