جوایز طرح های انگیزشی ویژه پرسنل پرداخت الکترونیک سداد اهدا شد

تاریخ انتشار : ۲۹ - ۸ - ۱۳۹۶

مراسم اهدای جوایز دو طرح «ترویج اپلیکیشن ایوا» و «مشارکت در بازاریابی دستگاه های کارتخوان» روز دوشنبه 29 آبان 96 برگزار شد.

مراسم اهدای جوایز دو طرح «ترویج اپلیکیشن ایوا» و «مشارکت در بازاریابی دستگاه های کارتخوان» روز دوشنبه 29 آبان 96 برگزار شد.

در این مراسم مهندس صادق؛ مدیر عامل، آقای رضانیا؛ عضو هئیت مدیره، دکتر داودیان؛ معاون توسعه کسب و کار و مهندس عابدی؛ معاون پشتیبانی پذیرندگان و 12 نفر برندگان این طرح ها حضورداشتند.

در طرح انگیزشی اپلیکیشن ایوا پرسنل شرکت از ابتدای شهریور 96 تا پایان مهرماه، با کسب طلا در اپلیکیشن ایوا به رقابت پرداختند.

در طرح «مشارکت در بازاریابی دستگاه های کارتخوان» نیز پرسنل شرکت از یک فروردین تا پایان شهریورماه 96، اقدام به بازاریابی برای دستگاه های کارتخوان کردند.