فراخوانی فراخوانی ...

همدلی شرکت پرداخت الکترونیک سداد با آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه

تاریخ انتشار : ۲۴ - ۸ - ۱۳۹۶

کمک های اهدایی از سوی شرکت پرداخت الکترونیک سداد و پرسنل آن که شامل اقلام اساسی و مورد نیاز در مناطق آسیب دیده بود جهت تامین نیازهای معیشتی و نیازهای درمانی هموطنان آسیب دیده کرمانشاه ارسال شد.

در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه و پیامدهای دلخراش آن، مهندس محمدمهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، اعلام کرد: تا کنون پنج محموله شامل کمک های اهدایی از سوی شرکت و پرسنل که شامل اقلام اساسی و مورد نیاز در مناطق آسیب دیده بود جهت تامین نیازهای معیشتی و نیازهای درمانی هموطنان آسیب دیده، ارسال شده است.

وی افزود: همه ما به هنگام وقوع حوادثی چنین دردناک وظیفه داریم به کمک بازماندگان بشتابیم و به هر طریق ممکن هرچند اندک از درد و رنج آنها بکاهیم.

یادآور می شود پرداخت الکترونیک سداد، شرکت تامین کننده دستگاه های کارتخوان بانک ملی ایران و ارایه دهنده اپلیکیشن پرداخت ایوا است.