فراخوانی فراخوانی ...

شرکت پرداخت الکترونیک سداد خدمت پرداخت مبتنی بر QR کد را گسترش می دهد

با گسترش و توسعه خدمات مبتنی بر QR کد شرکت پرداخت الکترونیک سداد، شهروندان می توانند بدون استفاده از کارت بانکی از فروشگاه های دارای کارتخوان های بانک ملی ایران خرید کنند.
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۱۴ - ۸ - ۱۳۹۸

جشنواره جوایز ویژه پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد آغاز شد

شرکت پرداخت الکترونیک سداد برای قدردانی از همراهی پذیرندگان خود دور جدید جشنواره جوایز را از ابتدای مهرماه 1398 آغاز کرده است. سداد در این جشنواره هم هر ماه و هم در پایان دوره، از همه …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۴ - ۷ - ۱۳۹۸

پرداخت الکترونیک سداد، حامی سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته

شرکت پرداخت الکترونیک سداد به عنوان یکی از حامیان اصلی سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته با هدف معرفی سخت افزار، نرم افزار و راهکار جامع پرداخت …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۱ - ۷ - ۱۳۹۸