فراخوانی فراخوانی ...

بروزرسانی و پیکربندی گواهینامه جدید  SSL درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)  شرکت پرداخت الکترونیک سداد

بروزرسانی و پیکربندی گواهینامه جدید  SSL درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)  شرکت پرداخت الکترونیک سداد.   پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد با توجه به بروزرسانی گواهینامه SSL …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۹ - ۳ - ۱۳۹۸

شرکت پرداخت الکترونیک سداد، حامی نخستین جشنواره بهکامپ

شرکت پرداخت الکترونیک سداد با حمایت از نخستین جشنواره بهکامپ که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد،  بار دیگر کوشید در مسیر گسترش و تعمیق ارتباط میان دانشگاه و صنعت گام بردارد. از اینرو …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۷ - ۳ - ۱۳۹۸

از ایوا و پالس تا کمک به زنجیره تأمین و ارزش استارت آپ های مختلف

پرداخت الکترونیک سداد از جمله PSP هایی است که با محصولات متنوع نرم افزاری و سخت افزاری، سبد راهکارهای تجاری سازی شده خود را کامل کرده است و در این مسیر به استارت آپ های متنوع نیز در …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۱۸ - ۳ - ۱۳۹۸