فراخوانی فراخوانی ...

ارتباط با شرکت پرداخت الکترونیک سداد

راه های ارتباطی با شرکت پرداخت الکترونیک سداد

تلفن های تماس تلفن های تماس 021 - 22598009
مرکز خدمات مشتریان مرکز خدمات مشتریان ۰۲۱ - ۴۲۷۳۹۰۰۰
آدرس آدرس پاسداران - بوستان پنجم - پلاک ۹۵

سوالات و درخواست های عمومی

info@sadadpsp.ir

سوالات و درخواست های درگاه اینترنتی

CallCenter@sadadpsp.ir