کارتخوان متصل به سیستم | PC-POS

کارتخوان متصل به سیستم کارتخوانی است که قابلیت اتصال به دستگاه هایی نظیر کامپیوتر و صندوق فروشگاهی را دارد. این کارتخوان مبلغ صورتحساب را مستقیماً از این دستگاه ها دریافت می کند و بدون نیاز به وارد کردن مبلغ به صورت دستی روی صفحه کارتخوان نمایش می دهد. با صدور فاکتور در نرم افزار حسابداری یا صندوق فروشگاهی دستور انجام تراکنش به همراه مبلغ و سایر اطلاعات موردنیاز به کارتخوان ارسال می شود و کارتخوان پس از کسر مبلغ از کارت بانکی مشتری اقدام به چاپ رسید می کند. این نوع کارتخوان، پس از انجام تراکنش، اطلاعات آن را برای ثبت خودکار در برنامه حسابداری به سیستم شما ارسال می کند.

مزایای کارتخوان متصل به سیستم

افزایش دقت و جلوگیری از بروز خطای انسانی در ورود مبلغ فاکتور
افزایش فوق العاده سرعت فرایند پرداخت
تسهیل فرایندهای مالی و حسابداری