قوانین پذیرندگی

براساس الزامات شرکت پرداخت الکترونیک سداد، شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر پذیرنده باید تمام مقررات نامبرده را مطالعه و با آگاهی کامل نسبت به آنها، قرارداد پذیرندگی را امضا کند و نسبت به اجرای تمام موارد متعهد باشد.

 

پذیرنده گرامی پرداخت الکترونیک سداد

براساس الزامات شرکت پرداخت الکترونیک سداد، شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر پذیرنده باید تمام مقرراتی که در ذیل آمده را مطالعه و با آگاهی کامل نسبت به آنها، قرارداد پذیرندگی را امضا کند و نسبت به اجرای تمام موارد متعهد باشد.

عدم رعایت هر یک از این موارد، تخلف و جرم محسوب می‌شود و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی بر اساس قانون مجاز به ارائه خدمت به پذیرندگان متخلف نیستند.

 از شما برای مطالعه این مقررات و کمک به ترویج فرهنگ صحیح استفاده از ابزارهای پرداخت تشکر می‌کنیم.

 

تعهدات عمومی

1. پذیرنده مجاز به دریافت مبلغی به عنوان هزینه کارمزد پرداخت از دارنده کارت نیست.

2. در صورت بروز هر گونه مشکل در روند فروش کالا و خدمات که ناشی از قصور پذیرنده باشد تمامی مسئولیت بر عهده وی بوده و پذیرنده موظف به جبران خسارت وارده به دارنده کارت است.

3. پذیرنده متعهد است چنانچه وجهی اضافی یا اشتباه به حساب وی واریز شد از برداشت وجه خودداری نموده و مراتب را سریعاً به شرکت پرداخت الکترونیک سداد اطلاع دهد. در این موارد شرکت می تواند بدون انجام هیچ تشریفاتی و در جهت رفع اشتباه نسبت به برداشت وجه مربوطه از حساب وی اقدام نماید. در صورت برداشت سهوی وجه توسط پذیرنده ، باید حداکثر طی مدت 72 ساعت وجه مربوطه  را به حساب برگرداند.

4. پذیرنده می‌تواند در صورت ناموفق بودن تراکنش از تحویل کالا و ارائه خدمات به مشتری خودداری کند. بدیهی است در صورت تحویل کالا به مشتری و عدم دریافت وجه، خسارات بوجود آمده بر عهده پذیرنده است.

5. پذیرنده متعهد است از فروش کالا یا خدماتی که مخالف با قوانین موجود در کشور و یا مصوبات ارگان های ذی ربط می‌باشد، خودداری کند.

6. پذیرنده متعهد است صرفاً جهت خدمات مجاز که حقیقتاً انجام میدهد از ابزار پرداخت استفاده و از انجام هرگونه معاملات صوری پرهیز کند. 

7. پذیرنده متعهد است در خصوص انجام تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون (پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند و پلاکارد و برچسب و ...) که توسط شرکت صورت می گیرد، همکاری لازم را انجام دهد.

8. پذیرنده نمی‌تواند حق انتفاع از امکانات پرداخت الکترونیکی (فروش از طریق ابزار پرداخت خود) را واگذار به غیر کند.

9. پذیرنده باید تابع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شرکت شاپرک باشد و آنها را رعایت کند.

10. پذیرنده باید متعهد  به فعال نگه داشتن ابزار پرداختی است که در اختیار دارد و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیرفعال بودن آن، شرکت محق است ابزار پرداخت را غیرفعال کرده و به جمع آوری آن اقدام کند. پذیرنده باید در این خصوص کمال همکاری را داشته باشد.

11. پذیرنده باید در هنگام کشیدن کارت توسط مشتری از اصالت برگه خروجی دستگاه مطمئن شده و سپس کالا را تحویل دهد. به عبارتی اخذ رسید خرید موفق از دستگاه به معنی انجام تراکنش بوده و واریز وجه به حساب پذیرنده تضمین شده است. 

12. پذیرنده مکلف است هر نوع نقص یا اشکال احتمالی فنی ابزار پرداخت را ازطریق شماره تلفن 427349000-021در تمام سطح کشور به واحد خدمات مشتریان اعلام کند. 

13. پذیرنده متعهد است در صورت تغییر زمینه فعالیت (صنف) ، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در قرارداد و  نیز اتمام اعتبار مجوز کسب خود را در اسرع وقت به صورت کتبی به شرکت اعلام کند، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.

 

تعهدات دارندگان کارتخوان فروشگاهی

1. پذیرنده متعهد می شود به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به پایانه، اطلاعات حساب و اطلاعات کارت متصل به حساب خود را به اشخاص ثالث و حتی پشتیبان ارائه نکند.

2. پذیرنده موظف است کارتخوان را در دسترس دارنده کارت قرار دهد به نحوی که در امنیت کامل بتواند رمز خود را وارد کند. صفحه کلید کارتخوان نباید توسط دوربین مانیتور شود.

3. پذیرنده متعهد است در برای حفظ و نگهداری صحیح کارتخوان از وارد آمدن ضربه فیزیکی، سقوط از روی میز، مجاورت با دستگاه های حرارت زا، نفوذ مواد شیمیایی، مایعات و گرد و غبار ، مخدوش شدن برچسب گارانتی، برداشتن پلمپ دستگاه، تغییر وضعیت یا دستکاری، تعمیر دستگاه توسط افراد غیرمجاز، اتصال ادوات و ابزار نامناسب به تجهیزات و ایجاد سایر خسارات عمدی به دستگاه جلوگیری به عمل آورد و در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، یا سرقت دستگاه، مسئول جبران خسارت ایجاد شده است.

4. پذیرنده باید به هنگام تحویل گرفتن کارتخوان برگ تحویل دستگاه را پس از مهر و امضاء و به نماینده شرکت تحویل دهد.

5. پذیرنده متعهد است در صورت سرقت و یا مفقودی کارتخوان در اسرع وقت مراتب را بصورت کتبی به شرکت اطلاع دهد و در اولین فرصت صورتجلسه مربوطه به ارگان‌های ذیربط را نیز به شرکت تحویل دهد.

6. پذیرنده در خصوص کارتخوان، ید امانی دارد و موظف است بطوری که شرکت مقرر کرده است از دستگاه نگهداری کند. در صورت انجام هرگونه تعدی و تفریط از سوی پذیرنده، ید او به ید ضمانی تبدیل و از طریق قوانین موجود درباره امانت با مشارالیه برخورد می‌شود.

7. پذیرنده موظف است پیش از دادن هرگونه اجازه دسترسی به کارتخوان، شخص پشتیبانی کننده را احراز هویت کند. تنها پشتیبانان شرکت با ارائه کارت پشتیبانی معتبر و ناظران و بازرسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شاپرک با ارائه معرفی نامه معتبر مجاز به بازدید دستگاه کارتخوان هستند. پذیرنده می‌تواند در خصوص افراد نامرده با استفاده از شماره تلفن 427349000-021استعلام بگیرد.

8. پذیرنده باید دستگاه کارتخوان را در دسترس دارنده کارت قرار دهد و حریم خصوصی او را رعایت کند. پذیرنده نباید به هیچ وجه رمز مشتری را از وی درخواست کند. ورود رمز الزاماً باید توسط مشتری انجام شود و محل استقرار کارتخوان نباید توسط دوربین مانیتور شود.

9. پذیرنده متعهد است تمام کارت های صادره توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز متصل به شتاب را بدون اعمال تبعیض و تفاوت بپذیرد.

10. چنانچه به اشتباه وجهی بصورت اضافی به حساب پذیرنده واریز شود، پذیرنده مجاز به برداشت وجه واریزی اضافی نبوده و  باید در صورت تشخیص، مراتب را سریعا به شرکت سداد اطلاع دهد .در صورت برداشت سهوی، پذیرنده متعهد شود حداکثر ظرف 72 ساعت وجه مربوطه را تأمین نماید.

 

تعهدات دارندگان درگاه پرداخت اینترنتی(IPG) 

1. پذیرنده متعهد است به تمام قوانین تجارت الکترونیکی کشور و مقررات عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک پایبند باشد.

2. پذیرنده متعهد می‌شود هیچگونه اطلاعات حساس دارنده کارت را از طریق سایت خود دریافت نکند.

3. پذیرنده متعهد است، سایت خود را فعال نگه داشته و این سایت امکانات لازم جهت ارائه خدمات و کالا را داشته باشد (شامل مشخصات کامل محصول، اضافه کردن به سبد خرید، انتخاب و در نهایت پرداخت وجه).

4. پذیرنده متعهد به تامین امنیت سایت خود است.

5. پذیرنده متعهد است، درصورت به مخاطره افتادن امنیت سایت، نظیر هک شدن، بلافاصله موارد را جهت غیرفعال سازی درگاه پرداخت به شرکت اعلام کند.

6. پذیرنده موظف است، نحوه، تاریخ و شرایط ارسال یا تحویل و شرایط عودت را به مشتری اطلاع دهد.

7. پذیرنده موظف است به ارسال کالا یا ارائه خدمات فروخته شده، مطابق با توافق به عمل آمده با دارنده کارت و شرایط اعلام شده در سایت است.

8. پذیرنده موظف است از فروش کالا یا خدماتی که مخالف مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا سایر قوانین موجود در کشور است، خودداری کند.

9. چنانچه دستورالعمل مصوبی از سوی وزارت بازرگانی در ارتباط با کالا یا خدمات ارائه شده توسط پذیرنده وجود داشته باشد، پذیرنده موظف است کالاها یا خدمات عرضه شده را بر اساس دستورالعمل ستاد قیمت‌گذاری کالاها در وزارت بازرگانی قیمت‌گذاری کند.

10. پذیرنده موظف است لوگو و لینک ورود به درگاه پرداخت شرکت پرداخت الکترونیک سداد را در صفحه اصلی سایت خود درج کند.

11. پذیرنده متعهد است اطلاعاتی را که شرکت برای بررسی فنی وب سایت پذیرنده احتیاج دارد در اختیار نماینده شرکت قرار  بدهد و توصیه‌های فنی بازرس شرکت را در اسرع وقت اجرا کند.

12. پذیرنده متعهد است شماره پشتیبانی و شماره خدمات مشتریان را در سایت خود اعلان کند.

13. پذیرنده متعهد می‌گردد، IP و دامنه مورد استفاده خود را مشخص و تغییرات آنرا به شرکت اعلام کند.

14. پذیرنده متعهد است قبل از منقضی شدن تاریخ نماد اعتماد اینترنتی خود، جهت تمدید آن اقدام کند. 

 

مدل تسویه حساب وجوه واریز شده به حساب پذیرندگان

دانلود اپلیکیشن ایوا

ایوا یه اپلیکیشن پرداخته که خدمات متنوعی در اختیار کاربران قرار می ده، خدماتی مثل خرید شارژ و بسته اینترنت،کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید بلیت اتوبوس، استعلام و پرداخت خلافی خودرو، اعلام موجودی، پرداخت عوارض خروج، خرید بیمه، پرداخت های سازمانی، پرداخت وجوهات شرعی و کمک به نیازمندان.

وبلاگ سداد
صفحه رسمی اینستاگرام پرداخت الکترونیک سداد
صفحه رسمی اپلیکیشن ایوا