مالی

4 مقاله
پشتیبانی کارت خوان

پشتیبانی کارت خوان

پالــس یک اپلیکیشن مدیریت کسب وکار است که شرکت پرداخت الکترونیک سداد منحصراً برای پذیرندگــان کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملی ارائه کرده است

مالیات دستگاه کارتخوان

مالیات دستگاه کارتخوان

اجازه بدهید همین ابتدا حرف آخر را بزنم و خیال همه را راحت کنم. تا این لحظه چیزی به نام مالیات دستگاه کارت خوان وجود ندارد. اما این سؤال پیش می آید که این همه حرف وحدیث در خصوص اخذ مالیات بر اساس کارکرد پوزها چیست و از کجا ناشی می شود؟

همه چیز درباره ستاره مربع ها

همه چیز درباره ستاره مربع ها

هرکسی که از طریق موبایل خرید می کند حالا دیگر کدهای USSD را می شناسد. این کدها همان کدهایی هستند که معمولاً در قالب #عدد* با موبایل شماره گیری می کنیم و از طریق آنها اعتبار موبایلی می خریم، بسته های اینترنتی تهیه می کنیم، قبض های خود را می پردازیم یا از میزان اعتبار خط تلفن خود مطلع می شویم. کدهای دستوری در کنار اپلیکیشن های پرداخت و درگاه های اینترنتی از ابزارهای اصلی خرید از راه دور هستند.