سامانه جدید دسته چک‌های صیاد

سامانه جدید دسته چک صیاد چیست؟
صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک، بنابر اعلام بانک مرکزی از روز 20 دی‌ماه 1399 فرآیند ثبت، تایید و انتقال چک را در سامانه صیاد به‌صورت اختیاری انجام می‌دهند. در حال حاضر این امکان از طریق اپلیکیشن‌ موبایلی ایوا ، قابل انجام است.

فرایند سامانه جدید چک صیاد در سرویس نشان بانک ایوا

فرایندهای سامانه چک صیاد سرویس نشان بانک ایوا به‌شرح زیر است:

ثبت چک: در گام نخست کاربر می‌بایست بانک صادر کننده چک را انتخاب کند. سپس شناسه 16 رقمی صیاد یا QR  کد مندرج در قسمت بالای دسته چک را اسکن و بعد دکمه استعلام را کلیک کند. پس از کلیک کردن دکمه استعلام، کاربر پیام احراز هویت را مشاهده می‌کند که بعد از تایید آن وارد مرحله بعد می‌شود.


  •    کاربر در این مرحله می‌بایست احراز هویت شود، بدین منظور با کارت بانکی (بانک صادرکننده دسته چک)  موجودی می‌گیرد.

 •    کاربر در مرحله بعد نتیجه استعلام (مشخصات صاحب چک) که شامل: نام صاحب/ صاحبان حساب، شماره شبا، سریال، سری، کدبانک و کد شعبه را مشاهده می‌کند.

•    کاربر در این مرحله مشخصات مندرج در چک شامل: تاریخ، مبلغ چک، عنوان صدور چک را وارد می‌کند.

 •    کاربر در این مرحله نام دریافت‌کنندگان چک را با کلیک کردن دکمه افزودن نام جدید وارد می‌کند. در قسمت فوق، کاربر می‌تواند چک را برای افراد مدنظر خود ارسال کند.

•    گیرندگان چک به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. اشخاص حقیقی
2. اشخاص حقوقی
•    سپس کد ملی گیرنده چک وارد می‌شود.

•    کاربر در گام پایانی پس از کلیک کردن دکمه تایید، می‌بایست عبارت «عملیات با موفقیت انجام شد» را مشاهده کند.
 

تایید دریافت و مندرجات برگ چک: کاربر در ابتدا می‌بایست شناسه 16 رقمی صیاد را در قسمت مشخص شده وارد کند و یا QR کد مندرج در قسمت بالای چک را اسکن کند. پس از انجام موارد فوق، دکمه استعلام را کلیک کند.

 •    کاربر در این مرحله می‌بایست احراز هویت شود، بدین منظور که با کارت بانکی (بانک صادرکننده دسته چک) موجودی می‌گیرد.

•    کاربر در این مرحله وضعیت چک شامل: وضعیت گارانتی، مبلغ، تاریخ، عنوان صدور چک، کد بانک عهده چک، کد شعبه عهده چک، شماره شبا صادرکننده چک به همراه نام و نام خانوادگی و کدملی دریافت‌کنندگان چک را مشاهده می‌کند.

 •    کاربر در صورت عدم تایید چک، می‌بایست حداقل یکی از دلایل پیش فرض موجود را انتخاب کند، سپس دکمه تایید را کلیک می‌کند.

•    کاربر در صورت تایید مندرجات چک و دریافت‌کنندگان آن، مراحل فوق را طی کرده، سپس دکمه تایید را کلیک می‌کند.

 انتقال چک: کاربر در گام نخست می‌بایست شناسه 16 رقمی صیاد را وارد کرده و یا  QRکد مندرج در چک را اسکن کند.
 

•    کاربر در این مرحله می‌بایست احراز هویت شود، بدین منظور با کارت بانکی(بانک صادرکننده دسته چک) موجودی می‌گیرد.
 

•    در این مرحله کاربر اطلاعات مربوط به صادرکننده و دریافت‌کننده چک را مشاهده کرده، سپس دکمه «استعلام و وضعیت انتقال» چک را کلیک می‌کند. 

•    در مرحله بعد کاربر اطلاعات دریافت‌کنندگان چک را مشاهده می‌کند که پس از تطابق اطلاعات موجود در آن دکمه تایید را کلیک می‌کند.

 

•    در این مرحله کاربر پس از تایید اطلاعات دریافت‌کنندگان چک، عنوان صدور چک را تایپ کرده، سپس گزینه افزودن نام جدید را کلیک می‌کند و درنهایت نام دریافت‌کنندگان چک را وارد می‌کند.

•    کاربر در گام پایانی پس از وارد کردن عنوان صدور چک و دریافت‌کنندگان آن در صورت تطابق اطلاعات وارده دکمه تایید را کلیک می‌کند.

  استعلام وضعیت اعتباری صادرکننده چک: در گام نخست کاربر بایستی شناسه 16رقمی صیاد را وارد کند، همچنین می‌تواند QRکد مندرج در قسمت بالایی چک را اسکن کند.
 

•    کاربر در این مرحله می‌بایست احراز هویت شود، بدین منظور با کارت بانکی (بانک صادرکننده دسته چک) موجودی می‌گیرد.

•    در مرحله بعد کاربر کارت بانکی (بانکی که چک را صادر کرده)، در قسمت مشخص شده ثبت می‌کند. در گام بعد ابتدا کد امنیتی داخل کادر را وارد کرده، سپس «کد تایید پیامک شده» را در قسمت مربوطه تایپ می‌کند. پس از طی کردن مراحل بالا، کاربر اطلاعات کارت بانکی خود شامل: شماره کارت، تاریخ انقضاء را ثبت می‌کند. در پایان  قسمت قبول شرایط و قوانین را تیک می‌کند.
•     کاربر در صفحه بعد اطلاعات کارت ثبت شده را مشاهد می‌کند و درصورت تایید دکمه «بازگشت به برنامه» را کلیک می‌کند.

•    کاربر در این مرحله می‌بایست احراز هویت شود، بدین منظور با کارت بانکی (بانکی که دسته چک را صادر کرده است) موجودی می‌گیرد.

•    کاربر در گام پایانی با کلیک کردن دکمه استعلام، وضعیت  اعتباری صادرکننده چک را مشاهده می‌کند و درصورت تطابق اطلاعات مندرج در آن دکمه تایید را کلیک می‌کند.
 

استعلام وضعیت چک: کاربر در گام نخست بایستی شناسه 16رقمی صیاد را که در قسمت بالای چک مندرج شده وارد کرده، سپس دکمه استعلام را کلیک کند.

•    کاربر در این مرحله می‌بایست احراز هویت شود، بدین منظور با کارت بانکی( بانک صادرکننده دسته چک) موجودی می‌گیرد.

•    کاربر در گام پایانی مشخصات صادرکنندگان و دریافت کنندگان را تطابق داده، سپس دکمه تایید را کلیک می‌کند.