فراخوانی فراخوانی ...

بعضی چیزها در مورد انتقال وجه کارت به کارت

بهترین شیوه انتقال وجه کارت به کارت

بااینکه هنوز انواع مختلف پول نقد در خریدوفروش های ما حضور دارد، بیراه نیست اگر بگوییم انتقال وجه از طریق کارت اعتباری یا همان کارت به کارت حالا دیگر متداول ترین شیوه پرداخت است. هر یک از ما حالا حداقل یک کارت بانکی داریم که بخش اعظم خریدهای خود را از طرق آن انجام می دهیم، چه به صورت فیزیکی و با استفاده از خود کارت مثلاً به واسطه کارتخوان ها و چه به صورت مجازی یعنی با استفاده از مشخصات کارت (ازجمله شماره کارت، شماره CVV2، رمز دوم و تاریخ اعتبار) مثلاً از طریق درگاه یا اپلیکیشن های پرداخت.

 

شتاب در انتقال وجه

همه ما با اسم شبکه شتاب آشنا هستیم، ازجمله از طریق عابر بانک هایی که روی آن ها نوشته شده بود عضو شبکه شتاب نیستند- گو اینکه حالا کمتر بانکی وجود دارد که عضو شبکه شتاب نباشد. شتاب درواقع صورت مخفف «شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی» است. این شبکه یک شبکه بانکی الکترونیکی در سراسر ایران است که بانک مرکزی در سال 1381 ایجاد کرد و انتقال وجه از طریق کارت بانکی در بستر این شبکه انجام می شود.

 

انواع روش های انتقال وجه

برای منتقل کردن وجه راه های مختلفی وجود دارد، ازجمله

  1. مراجعه به شعب بانکی
  2. استفاده از سامانه های اینترنتی (اینترنت بانک ها) نظیر سامانه سبا یا بام بانک ملی ایران
  3. استفاده از اپلیکیشن ها (بانکی و پرداختی)
  4. دستگاه های عابربانک (ATM)
  5. دستگاه های کشلس که برای امور بانکی غیر از تحویل پول نقد طراحی شده اند
  6. برخی تلفن بانک ها (نظیر تلفن بانک سپه)

 

سقف مجاز روزانه انتقال وجه کارت به کارت چقدر است؟

می دانیم که انتقال وجه کارت به کارتی محدودیت هم دارد. در شبکه شتاب سقف مبلغ انتقال وجه کارت به کارتی از طریق دستگاه های خودپرداز و اپلیکیشن های بانکی نظیر بام بانک ملی ایران و بانک ملت پرداخت 30 میلیون ریال در شبانه روز است. این مبلغ برای اپلیکیشن های پرداخت نظیر ایوا، بله، آپ و ... 10 میلیون ریال در شبانه روز است.

 

هزینه انتقال وجه

و البته انتقال وجه کارت به کارت هزینه هم دارد. کمترین هزینه کارت به کارت برای جابجایی مبالغ تا یک میلیون تومان اختصاص دارد، در این حالت این هزینه برابر با 500 تومان است. بالاترین هزینه به کارت به کارت مبلغ 14 تا 15 میلیون تومان اختصاص دارد. هزینه کارت به کارت این مبلغ 3.300 تومان است. می توان در جدول زیر از آخرین نرخ هزینه انتقال وجه کارت به کارتی اطلاع پیدا کرد:

 

 

کارامدترین روش جابجایی پول

به نظر می رسد از میان تمامی روش های موجود برای انتقال و جابجایی وجه اگر معیارهایی چون امنیت، در دسترس بودن، سقف پرداخت و تنوع خدمات بانکی را را در نظر بگیریم، به ترتیب اینترنت بانک، همراه بانک و اپلیکیشن های پرداخت مقام های اول تا سوم را اخذ می کنند.

 

انتقال وجه کارت به کارت | سداد - sadadpsp

 

دیدگاه ها

عقیل اصلانی

چه مطلب جالبی بود ...