ثبت جزئیات پرداخت
  • شماره ملی باید متعلق به فرد مسافر باشد.
  • در انتخاب نوع سفر دقت نمایید.
  • پس از پرداخت امکان تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت.
  • پس از پرداخت، پیامکی حاوی اطلاعات پرداخت به شماره وارد شده ارسال می گردد.
تلفن همراه پرداخت کننده
انتخاب سفر
کدملی مسافر
تلفن همراه مسافر
ایمیل
کد امنیتی
افزودن به لیست پرداخت
کدملی نوع سفر مبلغ(ریال) شماره تلفن همراه
جمع مبلغ(ریال) :
پرداخت
رکوردی اضافه نشده است