021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

افتتاح سالن ورزشی تفریحی شرکت پرداخت الکترونیک سداد

20 تير 1396

یکشنبه 18 تیر 96 با حضور مدیر عامل، معاونین و جمعی از کارکنان، سالن ورزشی تفریحی شرکت پرداخت الکترونیک سداد افتتاح شد.
 حاضران در این مراسم به بازی هایی چون تنیس روی میز، پرتاب دارت و فوتبال دستی پرداختند و دقایقی را به تفریح گذراند، تا نشانی باشد از هدف اصلی افتتاح این سالن که ارتقای کیفی شرایط کار و ایجاد همبستگی و آشنایی بیشتر کارکنان سازمان است.
امکانات متنوع تفریحی- ورزشی در این سالن برای استفاده کارکنان فراهم شده است و آنها می توانند طبق ضوابط ابلاغ شده از آن استفاده کنند.