021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

همایش مدیران ارشد شرکت پرداخت الکترونیک سداد در مشهد برگزار شد

08 خرداد 1396

همایش مدیران ارشد شرکت پرداخت الکترونیک سداد دوم و سوم خرداد 1396 با حضور مهندس عابدی، معاون پشتیبانی و مدیران ارشد سازمان در شهر مقدس مشهد برگزار شد.
در این همایش طی سلسله جلساتی ضمن بحث و گفتگو در مورد عملکرد معاونت پشتیبانی، میزان تحقق اهداف معاونت در شش ماه گذشته  بررسی شد. 
 همچنین در نشست روز نخست مهندس عابدی با تاکید بر همدلی بیشتر میان تمام اجزای معاونت، درباره سیاست های کلی و چالش های پیش رو  صحبت کردند.
در حاشیه این همایش کارگروه های منطقه ای نیز برگزار شد و برخی از استان ها گزارش عملکرد خود را ارایه کردند.