021-42739000 مرکز تماس (24 ساعته)

مراسم ضیافت افطار ویژه کارکنان شرکت پرداخت الکترونیک سداد برگزار شد

10 خرداد 1396

مراسم ضیافت افطار همراه با برنامه های مفرح، ویژه کارکنان شرکت پرداخت الکترونیک سداد و خانواده های ایشان، روز سه شنبه نهم خرداد 1396 در مجموعه آجودانیه برگزار شد.
در این مراسم آقایان پناهی و برات کریمی اعضای هیئت مدیره بانک ملی، آقای خاتونی معاون فناوری و اطلاعات بانک ملی، آقایان تکبیری و خالقی اعضای هیئت مدیره شرکت داده ورزی سداد و آقای صادق مدیر عامل به همراه اعضای هیئت مدیره و معاونین محترم شرکت پرداخت الکترونیک سداد حضور داشتند.
جو صمیمانه این مراسم مجالی بود برای افزایش حس تعلق، همدلی و یکپارچگی میان شرکت کنندگان، تا بتوانند در فضایی بی تکلف به گفت و شنود های دوستانه بپردازند.