فراخوانی فراخوانی ...

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396شرکت پرداخت الکترونیک سداد تشکیل شد

مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت پرداخت الکترونیک سداد روز دوشنبه بیست و پنجم تیر ماه 1397 با حضور اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، ، صاحبان سهام، حسابرس و …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۶ - ۴ - ۱۳۹۷

جایزه بنز پذیرنده خوش شانس شرکت پرداخت الکترونیک سداد اهدا شد

مراسم اهدای جوایز شرکت پرداخت الکترونیک سداد دوشنبه 97/02/24 با حضور هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین بانک ملی ایران، شرکت داده ورزی سداد و شرکت پرداخت الکترونیک سداد در سالن حافظ بانک …
ادامه مطلب تاریخ انتشار : ۲۴ - ۲ - ۱۳۹۷