فراخوانی فراخوانی ...

اپلیکیشن ایوا در جشنواره ملی «نوآوری محصول برتر ایرانی» مورد انتخاب هیئت ارزیابی قرار گرفت

در جشنواره ملی «نوآوری محصول برتر ایرانی» که پنجم بهمن 1396 برگزار شد، هیئت ارزیابی و بررسی محصولات، اپلیکیشن پرداخت «ایوا» را به عنوان منتخب خود معرفی و با اهدای تندیس زرین از آن …
ادامه مطلب : ۷ - ۱۱ - ۱۳۹۶