فراخوانی فراخوانی ...

جشنواره جوایز پذیرندگان سداد

جشنواره جوایز پذیرندگان سداد


هر هفته سه جایزه 100 میلیونی و یک بنز 

برای مشاهده لیست برندگان هفتگی به کانال تلگرامی sadadpsp@ مراجعه  کنید.

مراسم قرعه کشی هر هفته روزهای سه شنبه به صورت زنده از کانال اینستاگرام   SADAD_COپخش می شود. 

نحوه کسب امتیاز و برنده شدن:

هر تراکنش 1 شانس قرعه کشی

هر یک میلیون تومان کارکرد 2 شانس قرعه کشینام منبع: https://sadadpsp.ir/?a=content.id&id=188