فراخوانی فراخوانی ...
همدلی شرکت پرداخت الکترونیک سداد با آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه

همدلی شرکت پرداخت الکترونیک سداد با آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه

کمک های اهدایی از سوی شرکت پرداخت الکترونیک سداد و پرسنل آن که شامل اقلام اساسی و مورد نیاز در مناطق آسیب دیده بود جهت تامین نیازهای معیشتی و نیازهای درمانی هموطنان آسیب دیده کرمانشاه ارسال شد.

در پی وقوع زلزله در مناطق غربی کشور به ویژه استان کرمانشاه و پیامدهای دلخراش آن، مهندس محمدمهدی صادق مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، اعلام کرد: تا کنون پنج محموله شامل کمک های اهدایی از سوی شرکت و پرسنل که شامل اقلام اساسی و مورد نیاز در مناطق آسیب دیده بود جهت تامین نیازهای معیشتی و نیازهای درمانی هموطنان آسیب دیده، ارسال شده است.

وی افزود: همه ما به هنگام وقوع حوادثی چنین دردناک وظیفه داریم به کمک بازماندگان بشتابیم و به هر طریق ممکن هرچند اندک از درد و رنج آنها بکاهیم.

یادآور می شود پرداخت الکترونیک سداد، شرکت تامین کننده دستگاه های کارتخوان بانک ملی ایران و ارایه دهنده اپلیکیشن پرداخت ایوا است.