فراخوانی فراخوانی ...

ماموریت شرکت

پرداخت الکترونیک سداد ماموریت اصلی خود را توسعه نظام پرداخت الکترونیکی کشور می‌داند و در انجام این ماموریت عمیقاً به ارزش‌­های زیر متعهد است:

ارزش ها

ایجاد بستری پایدار و مطمئن برای انتقال الکترونیکی پول و اطلاعات
حذف مغایرت از چرخه تراکنش‌ها به‌منظور اجتناب از وقفه در داد و ستد
تولید ابزارهای مناسب برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
ایجاد زیرساخت‌های تحلیل داده به‌منظور بهره‌مندساختن همه مشتریان از امکانات هوش بازار
تمرکز بر تعهدات و مسئولیت­‌های اجتماعی، اخلاقی و زیست‌محیطی
ایجاد محیط کاری مناسب و مشوق خلاقیت و نوآوری برای کارکنان شرکت