فراخوانی فراخوانی ...

درباره شرکت

: ۱۶ - ۵ - ۱۳۹۶

شرکت پرداخت الکترونیک سداد در سال 1393 از سوی بانک ملی، بزرگترین نهاد بانکی خاورمیانه، ماموریت یافت تا به ارائه خدمات نوین پرداخت الکترونیکی بپردازد و پاسخگوی نیازهای جامعه در این زمینه باشد.

ظهور فناوری‌های اطلاعاتی جدید، تحول عظیمی در زمینه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی رقم زده است. به‌همین‌منظور، شرکت پرداخت الکترونیک سداد می­‌کوشد با ایجاد راهکارهای خلاق در حوزه پرداخت و بهره‌گیری از کاربردهای روزآمد دانش و فناوری، سه محور اصلی را دنبال کند:

  کمک به مدیریت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

  تولید نرم‌افزارهای پرداخت

  پشتیبانی ابزارهای پرداخت

ما در مدت زمانی کوتاه توانسته‌ایم به دستاوردهای مهمی چون اجرای طرح‌های زیرساختی، طراحی و اجرای سامانه‌های امنیتی نایل شویم و هم‌اکنون در مقام یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران مشغول به خدمت هستیم.